De keuze van Willem Otterspeer

Wie anders valt de eer te beurt om een favoriet voorwerp te kiezen uit de collectie van het Academisch Historisch Museum? Willem Otterspeer is onder meer professor universiteitsgeschiedenis en conservator van het Academisch Historisch Museum (AHM). Waar loopt Otterspeer warm voor?

 

Otterspeer: 'Dit is de oudst bewaarde stof uit de historie van de Universiteit Leiden.'

Promoveren

More majorum: naar de gewoonte der voorvaderen
In Leiden en elders ontstonden twee mogelijkheden om te promoveren, namelijk publiek en privaat. Aangezien de publieke promotie veel duurder was dan de private, stierf die een langzame dood. Alleen bij hoogtijdagen als eeuwfeesten werd de ‘oude’ publieke promotie, genaamd more majorum oftewel ‘naar de gewoonte der voorvaderen’, nog gehouden. Aan een dergelijke promotie uit 1775 dankt de universiteit de zijden doctorstoga en baret die hier worden getoond.

--------------------------------------------------------------------------------------
Het verkrijgen van de doctorstitel, de hoogste graad die de universiteit verleent, was vanouds een langdurige ceremonie. Ze behelsde het verdedigen van stellingen en het uitreiken van de versierselen zoals een toga, een ring of een boek en het houden van een doctorale rede. Uit deze toespraak ontwikkelde zich de inaugurele rede aan het begin van een professoraat.
--------------------------------------------------------------------------------------

Pedellenstaf

Oorspronkelijk kende de universiteit twee pedellen, één voor de rector en één voor curatoren. Nu er geen curatoren meer zijn, is er nog slechts één pedel. In deze vitrine wordt de tweede zilveren staf getoond.

Hora est

Het is de pedel als stafdrager die een onverbiddelijk einde maakt aan elke promotie door de spreuk ‘hora est’, oftewel ‘de tijd is op’. Hij gaat de stoet hoogleraren voor met het voorname gerinkel van de zilveren wapenbordjes aan zijn staf.

 
Laatst Gewijzigd: 04-04-2013