Museumfunctie Academiegebouw komt tot leven

Nu het Academiegebouw weer in gebruik is genomen, komt ook de museumfunctie van het gebouw tot leven.

Nieuwe rol

Vanaf het begin van de restauratie van het Academiegebouw is nagedacht over de nieuwe rol van het Academisch Historisch Museum (AHM) in het gebouw. Het museum had jaren zijn onderkomen in de krappe Gewelfkamer maar deze is nu garderobe en ontvangstruimte geworden; deze voorziening was hard nodig in het gebouw.

Geleerde gezichten en zwaargewichten op de overdekte binnenplaats van de Receptiekamer

Museaal lint

Al snel werd besloten een museaal lint door het gebouw te laten lopen en dat is er nu. Op allerlei plaatsen in het gebouw staan vitrines met daarin voorwerpen uit de collectie van het AHM. Collectiespecialist Corrie van Maris: ‘De collectie is nu verweven met de geschiedenis van het gebouw. Op de meeste plaatsen is geprobeerd een relatie te leggen tussen de getoonde objecten en afbeeldingen, en de specifieke locatie.’

Vaste opstelling

‘Zo is de toga van Cleveringa met een fragment uit de verzetsrede van 1940 tentoongesteld in de togakamer. Bij het schilderij van Willem van Oranje in de Senaatskamer is in het karpet een zin te lezen uit de brief waar hij het voorstel deed voor de oprichting van de Leidse universiteit. Die verwevenheid is zo consequent mogelijk aangehouden. We hebben dan ook een vaste opstelling; alleen op de begane grond staat een vitrine voor wisseltentoonstellingen.’

Een zin uit de brief van Willem van Oranje over de oprichting van de Leidse universiteit is ingeweven in het karpet van de Senaatskamer:Een vast blochuys ende bewaernisse der gantscher landen’.

Thema’s

De keuze om de opstelling te verbinden met locaties in het gebouw leidt vanzelf tot een thematische presentatie. Hiervoor is ook gekozen bij de inrichting van de website voor het AHM. Van Maris is trots. ‘Het is een site die in eigen huis is gemaakt. Vormgeefster Maaike de Jong, webredacteur en historicus Mardet van Gennip, beiden van Webcommunicatie, en ik hebben er met veel plezier en toewijding aan gewerkt.’

‘Oranjegevoel’

De online tentoonstelling van het Academisch Historisch Museum bevat de highlights van het Academiegebouw en de collectie. Van Maris: ‘De website is informatief en bedoeld als staalkaart van de collectie en het Academiegebouw. 

Thema’s Tentoonstelling Academiegebouw

  • Sinds 1575
  • Student in Leiden
  • Knappe koppen
  • Bijzondere familie
  • Leidse Letter
  • Oranjegevoel

Student Beeldende kunsten Uri Ruff heeft, in aansluiting op die van Victor de Stuer, tekeningen op de muur gemaakt langs de wenteltrap van de traptoren.

(3 november 2009/CH)

 
Laatst Gewijzigd: 01-02-2011