Over de tentoonstelling

Levende geschiedenis

Voor de uitgebreide historische collectie van het Academisch Historisch Museum is geen passender plaats te bedenken dan het Academiegebouw, het oudste onderkomen van de Universiteit Leiden.


De keuze van Willem Otterspeer

Wie anders valt de eer te beurt om een favoriet voorwerp te kiezen uit de collectie van het Academisch Historisch Museum? Willem Otterspeer is onder meer professor universiteitsgeschiedenis en conservator van het Academisch Historisch Museum (AHM). Waar loopt Otterspeer warm voor?


Poldermodel avant la lettre

Van oudsher is de universiteit een instellling die het midden zoekt tussen uitersten. Ze belichaamt daarmee een poldermodel, vele eeuwen avant la lettre. Zo beschrijft Willem Otterspeer, hoogleraar universiteitsgeschiedenis, de Universiteit Leiden in 'Bolwerk van de vrijheid'.