Knappe koppen

Erasmus

De portretverzameling van de universteit begon met een portret van Desiderius Erasmus.


Arminius

In 1603 werd Jacobus Arminius benoemd als hoogleraar theologie te Leiden. Zijn collega-hoogleraar Franciscus Gomarus protesteerde hier heftig tegen. Vrijwel direct kwamen de hoogleraren met elkaar in botsing.


Gronovius

Aanvankelijk waren de hooglerarenportretten hoofdzakelijk borstbeelden, maar allengs kwamen er meer halffiguren bij. Dankzij een doceergebaar kreeg de geportretteerde een sterke expressiviteit.


Einthoven

Een portret van Willem Einthoven, geschilderd door A.J.M. van Dijk in 1926, maakt deel uit van de collectie Leidse professorenportretten.


Meijers

Op 26 november 1940 sprak de decaan van de rechtenfaculteit Cleveringa een protestrede uit tijdens het college van professor Meijers tegen anti-joodse maatregelen van de Duitse bezetter. Op grond van zijn joodse afkomst werd professor Meijers net als een aantal anderen door de bezetter ‘van zijn functie ontheven’.


Nelson Mandela

Nelson Mandela ontving in 1999 een eredoctoraat van de Universiteit Leiden uit handen van rector magnificus Willem Albert Wagenaar.