Arminius

In 1603 werd Jacobus Arminius benoemd als hoogleraar theologie te Leiden. Zijn collega-hoogleraar Franciscus Gomarus protesteerde hier heftig tegen. Vrijwel direct kwamen de hoogleraren met elkaar in botsing.

 

Heftige debatten

Naast precieze theologen benoemde men in Leiden ook rekkelijke, naast voorstanders van Aristoteles ook geleerden die kritiek hadden op deze grote Griekse filosoof. Zo kwam het dat te Leiden heftige debatten gevoerd werden tussen Arminianen en Gomaristen, tussen vóór- en tegenstanders van Descartes, tussen vóór- en tegenstanders van Newton. Deze debatten trokken de aandacht van heel Europa.

Personeelsbeleid curatoren

Scherpe debatten waren gedeeltelijk het resultaat van het personeelsbeleid van de universiteit. Curatoren deden hun best een evenwicht te vinden tussen de verschillende ideologische, filosofische en wetenschappelijke trends van hun tijd. Met name op het gebied van de filosofie en de theologie konden dogmatische verschillen heftige discusie veroorzaken en zelfs politieke onrust. Lees meer over de Oprichting en bloei in de 16e en 17e eeuw

Collectie Bodel Nijenhuis

Het portret van Arminius maakt sinds 1873 deel uit van de universitaire portretverzameling. De kern vormt de verzameling portretten van Mr. J.T. Bodel Nijenhuis. Op een veiling met internationale bieders kocht de Nederlandse staat deze collectie Bodel Nijenhuis voor het Prentenkabinet van de Leidse universiteit. Het portret van Arminius is eigentijds vormgegeven in een fotocollage voor de Faculty Club, de ontmoetingsplek van de academische gemeenschap.

 
Laatst Gewijzigd: 16-02-2013