Leidse Letter

‘Een vast blochuys’

‘Een vast blochuys ende bewaernisse der gantscher landen’. Zo omschreef Willem van Oranje de universiteit toen hij in 1574 haar oprichting voorstelde aan de Staten van Holland en Zeeland. De zin is geweven in het tapijt van de Senaatskamer, in de Leidse letter van Gerard Unger.


Bolwerk van vrijheid

'Praesidium academia lugduno batava libertatis' luidt het universitaire devies. Het is te lezen op de vloer van de Gewelfkamer en betekent: de Leidse universiteit is een bolwerk van vrijheid.


De tijd is op

'Hora est,' zegt de pedel en maakt daarmee een eind aan de spreektijd bij een oratie of promotie. De zin staat op het tapijt van de docentenkamer en betekent: de tijd is op.


Muzen

'Dulces ante omnia Musae' is het devies van Janus Dousa, aangebracht op de vloer van de binnenplaats van de Receptiekamer. De vertaling luidt: ik wens dat de mij boven alles dierbare Muzen mij ontvangen.