Sinds 1575

Oprichting en bloei in de 16e en 17e eeuw

Op dinsdag 8 februari 1575 werd de Leidse universiteit opgericht. De Nederlanden waren al een aantal jaren in opstand tegen hun landheer, de Spaanse koning. Niemand associeerde toen de lakenstad Leiden met academisch onderwijs. Net zo min als de meesten geloofden in het welslagen van de opstand.


Consolidatie en roem in de 18e eeuw

In 1765 noemde de Encyclopédie van d’Alembert en Diderot de universiteit ‘la première de l’Europe’: ‘Het lijkt wel of alle beroemde mannen uit de republiek der letteren daar heen zijn gegaan om haar tot bloei te brengen.’


'Multiversiteit' in de 20e eeuw

In de eerste veertig jaar van de 20e eeuw ging een gestage groei van het aantal studenten hand in hand met een grote faam in de wereld van wetenschap en cultuur. Na WO II was het vooral de kwantiteit die de ontwikkeling bepaalde.