Oprichting en bloei in de 16e en 17e eeuw

Op dinsdag 8 februari 1575 werd de Leidse universiteit opgericht. De Nederlanden waren al een aantal jaren in opstand tegen hun landheer, de Spaanse koning. Niemand associeerde toen de lakenstad Leiden met academisch onderwijs. Net zo min als de meesten geloofden in het welslagen van de opstand.

 

Op deze prent zijn negen portretten te zien, waarvan twee ten voeten uit: Willem van Oranje en zijn zoon Maurits, met beider wapenborden.

Trekpleisters

De universiteit schiep aan het eind van de 16e eeuw vier instellingen, waar nieuwsgierige studenten en academici vanuit heel Europa op afkwamen.

  1. bibliotheek
  2. hortus medicus 
  3. schermschool
  4. anatomisch theater

Wonderen bestaan

De stad Leiden had een langdurig beleg door Spaanse troepen moeten verduren. Maar honderd jaar later was de Republiek der Verenigde Nederlanden een vooraanstaande macht in Europa en bezat de Leidse universiteit een centrale positie in de Republiek der Letteren. Er was een wonder geschied.

Creatief bestuur

Het succes van de Leidse universiteit was te danken aan een krachtig en creatief bestuur. Het bestuur van de universiteit was breed samengesteld en evenwichtig verdeeld.

Drie curatoren
Curatoren hadden het beheer over de financiën van de universiteit en de aanstelling van professoren, zoals bij Arminius. Namens de Staten waren er drie curatoren:

  • één uit de adel
  • één uit de rechterlijke macht
  • één namens de grote steden van Holland

Vier burgemeesters

Curatoren deelden hun verantwoordelijkheid met de vier burgemeesters van de stad.

 
Laatst Gewijzigd: 16-02-2013